LADYWORK kurzy 09-10/2018LADYWORK courses 09-10/2018

NOVÉ KURZY ZAČÍNAME10. SEPTEMBRA 2018

Už žiadne popôrodné bruško! Krásne a pevné vďaka kurzu LADYWORK!

Spevňovanie panvového dna a riešenie rozostúpenia priamych brušných svalov (diastáza)

Jedná sa o lekciu vytvorenú špeciálne pre ženy. Certifikovná trénerka s praxou Zuzka vám odpovie na všetky otázky a ochotne poradí. Spoločne s ňou prejdete kurz na zúženie diastázy a spevnenie panvového dna. Každá z vás navyše dostane diár, do ktorého si bude zapisovať svoje pokroky počas celého kurzu. Diár obsahuje cviky, ktoré budete opakovať aj sama doma. Výsledky sú zaručené!

Lekcia je BABY FRIENDLY => môžete prísť na lekciu so svojim dieťatkom/ bábätkom.


NOVÉ KURZY:

  • RANNÝ LVL 1: UTOROK a ŠTVRTOK 10:30 – 11:30 vo FUN PARKU
  • POOBEDNÝ LVL 1: PONDELOK a STREDA 16:00 – 17:00 v KATIES CLUBE

Kurz => 10x lekcia + LADYWORK diár => 50€ 

Hlásiť sa môžete priamo v rezervačnom systéme v sekcii rozvrh do koloniek zápis, alebo 7 dní vopred priamo do kurzu, alebo v predstihu mailom na: info@new.katiesclub.sk


Podmienky:
Cena celého kurzu je 50€. Kurz obsahuje 10x lekciu. V prípade, že sa nedostavíte, kredit vám prepadá. V prípade zrušenia lekcie trénerkou, bude vypísaný náhradný termín, ktorý bude vyhovovať všetkým osobám na kurze. Je možné si lekcie nahradiť na iných kurzoch: buď tie, čo bežia paralelne (ranný/ poobedný), alebo dochodiť to v ďalšom termíne.

NEW COURSES START ON 10 SEPTEMBER 2018

No more belly! Beautiful and solid thanks to LADYWORK!

Stretching of the pelvic floor and the solution of direct dislocation of the abdominal muscles (diastasis)

This is a lesson created specifically for women. The Zuzka Certification Practitioner will answer all your questions and will be happy to advise you. Together with her, you will pass a course to narrow the diastasis and strengthen the pelvic floor. Each of you will get a diary to write your progress throughout the course. Diaries contain exercises you will repeat at home. The results are guaranteed!

The lesson is BABY FRIENDLY => you can come to the lesson with your baby / baby.


NEW COURSES:

  • MORNING LVL 1: TUESDAY AND THURSDAY 10:30 – 11:30 in FUN PARK
  • AFTERNOON LVL 1: MONDAY and WEDNESDAY 16:00 – 17:00 at KATIES CLUB

PRICE => 10x lesson + LADYWORK diary => 50 €

You can report directly in the reservation system in the section of the schedule to the entry boxes or 7 days in advance directly to the course or in advance by email at: info@new.katiesclub.sk


Conditions:
The whole course price is 50 €. The course contains 10 lessons. In case you do not, your credit is gone. If a training session is canceled, a substitute term will be set for all course participants. It is possible to replace the lessons at other courses: either those who run in parallel (morning / afternoon) or do it at a later date.