Mini Maratón – GelnicaMini marathon – Gelnica

 ŠPORTOVÝ PONDELOK – MINI MARATÓN

14.05.2018, TENISOVÉ IHRISKO – GELNICA

  • 17:00 LADYWORK / ZUZKA > diastáza a panvové dno pre ženy
  • 18:00 TABATA / LENKA > vysoko – intenzívny intervalový tréning
  • 19:00 PORT DE BRAS / KATIE > klasický tanec s moderným a strečingom zároveň

Vstupné na celý maratón: 6€ (pitný režim a malé občerstvenie je zabezpečené) / 2,50€ 1 lekcia samostatne

Počet miest je limitovaný!

Prihlasovanie 7 dní vopred priamo v ROZVRHU, alebo v predstihu mailom: info@new.katiesclub.sk

SPORTS MONDAY – MINI MARATHON

15.05.2018, tennis courts – GELNICA

17:00 BODYWORK / EJA> Dance associated with strengthening
18:00 TABATA / LENKA> High intensity interval training
19:00 PORT DE BRAS / KATIE> classical dance with modern and stretching at the same time

Admission to the entire marathon: 6€ (drinking regime and small snack is secured) / 2,50 € 1 lesson separately

The number of places is limited!

Registration of the place 7 days before the event in our TIMELINE, or now by mail: info@new.katiesclub.sk