Program LADYWORK – nové kurzyLADYWORK program – new courses

Program LADYWORK tvorí kurz HELP ME – zameraný na nápravu diastázy a posilnenie panvového dna vo všetkých vrstvách a následne SHAPE ME – zameraný na spevnenie a vyformovanie postavy.

Začíname už 5. novembra 2018 – vyber si čas, ktorý ti najviac vyhovuje.

Ladywork – HELP ME > Kurz zameraný na nápravu diastázy a spevnenie panvového dna. Vhodné pre všetky ženy po pôrode. Vždy 1. lekcia v kurze je diagnostická a úplne zadarmo! Tak zistíte, či sa vás daný problém týka.

Ladywork – SHAPE ME > Kurz zameraný na spevnenie a vyformovanie postavy, pre všetky ženy po pôrode. Kurz je hlavne určený ženám, ktoré netrpia diastázou, alebo inými popôrodnými komplikáciami. Ideálne pre absolventky Ladywork – HELP ME.


Programy LADYWORK obsahujú:

 • 10x tréning
 • permanentku do fitness centra/ Fun Parku
 • ladywork diár
 • pitný režim (káva, čaj, minerálna voda)
 • doplnky výživy (L-carnitín, iontové drinky)
 • poradenstvo a edukáciu

Rezervácia skupinových kurzov v predstihu mailom: info@new.katiesclub.sk


Ladywork – HELP ME: 69€/ 1 osoba >>> akcia 59€ <<<
Ladywork – SHAPE ME: 69€/ 1 osoba  >>> akcia 59€ <<<
Individuálne kurzy: 189€* 1 osoba/ 149€* pri 2 osobách naraz/ 119€ pri 3 osbách naraz/ 79€pri 4 osbách naraz

The LADYWORK program is a HELP ME course aimed at correcting diastase and strengthening the pelvic floor in all layers and then SHAPE ME to strengthen and shape the figure.

Get started on November 5, 2018 – choose the time that suits you best.

Ladywork – HELP ME > Course on diastase correction and pelvic floor strengthening. Suitable for all women after birth. Always the first lesson in the course is diagnostic and absolutely free! This will tell you whether you are concerned about the problem.

Ladywork – SHAPE ME > A course designed to reinforce and shape the figure for all women after birth. The course is mainly for women who do not suffer from diastase or other postnatal complications. Ideal for Ladywork graduates – HELP ME.


LADYWORK programs include:

 • 10x training
 • a fitness center
 • ladywork diary
 • drinking regime (coffee, tea, mineral water)
 • nutritional supplements (L-carnitine, ionic beverages)
 • counseling and education

Booking group courses in advance by mail: info@new.katiesclub.sk


Ladywork – HELP ME: 69 € / 1 person >>> Special offer 59 € <<<
Ladywork – SHAPE ME: 69 € / 1 person >>> action 59 € <<<
Individual courses: 189 € * 1 person / 149 € * for 2 persons at one time / 119 € for 3 persons at one time / 79 € for 4 persons at one time