Ľubka Mnichová

Ahoj! Volám sa Ľubica. Od detských čias ma lákal tanec všehodruhu. Napriek tomu, že som vyštudovala sociálnu filozofiu, je tanec a pohyb súčasťou môjho každodenného života. 

Už počas stredoškolských čias som sa venovala detským tanečným krúžkom v rámci spolupráce so základnou umeleckou školou. Neskôr mi učarovalo spojenie tanca a fitness a tejto kombinácii sa venujem dodnes. 

Popri starostlivosti o synčeka pravidelne navštevujem rôzne tanečné a fitness workshopy. Programu Zumba Fitness, ktorý je mojou srdcovkou, sa venujem od r. 2014. Ako prezentérka som mala možnosť byť súčasťou rôznych športových podujatí a pobytov na Slovensku, aj v zahraničí. Organizovala som aj niekoľko niekoľko vlastných, športových podujatí.

Motivácia ľudí k pohybu je pre mňa veľkou výzvou. Venujem sa skupinovým tréningom, pretože energia, ktorá je v sále počas hodiny je nenahraditeľná. Každý klient je jedinečný a svojim spôsobom ma inšpiruje tým, ako sa jeho životný štýl pri pravidelnom pohybe mení k lepšiemu. Je úžasné vidieť, keď klienti odchádzajú z hodiny pozitívne naladení a šíria tieto emócie ďalej do svojich rodín. Moje životné krédo je:

„Čo dáš, to dostaneš“
 • FYZIOTRÉNING V TEHOTENSTVE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • FYZIOTRÉNING PO PÔRODE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • TAKING THE LEAD – virtuálne školenie, ZES Daniela Čavojec – Česneková, Zumba ® Fitness, LLC, 2020
 • SOCIAL MEDIA FOUNDATIONS: MARKETING ON FACEBOOK AND INSTAGRAM- virtuálne školenie,  Zumba ® Fitness, LLC, 2020
 • VIRTUÁLNE HODINY– webinar, ZES Daniela Čavojec Česneková, 2020
 • ZIN JAM™ SESSION – ZJ Inka Sombaty, Košice, 2019
 • ZUMBA RHYTHMS 2 – belly dance, flamenco, tango, samba, ZES Daniela Čavojec Česneková, Bratislava, 2018
 • ZUMBA PRO SKILLS – ZES Daniela Čavojec Česneková, Bratislava, 2018
 • ZUMBA WORLD RHYTMS – AFRICA- virtuálne školenie, ZES Ricardo Marmitte (Kanada) a ZES Lucas Mthenjane (Johannesburg), 2018
 • POWER OF ME : ZES Steve Boedt (Belgicko), Nitra, 2018
 • KING & QUEEN of POP: Steve Boedt, Nitra, 2018
 • STRONG BY ZUMBA: ZES Izabela Kin, Bratislava, 2016
 • PROJECT MANAGEMENT 1- Rudolf Christopher Takáč, 2BCognitus®, Košice, 2016
 • PREDVEĎ SA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH – workshop social media marketingu- Peter Kučerka, Creative Industry Košice, 2016
 • ZIN JAM™ SESSION – školenie v rámci kempu Slovakia Loves Zumba Fitness, ZJ Inka Sombaty, Starý Smokovec, 2019
 • INŠTRUKTOR AEROBIKU: Pohoda Centrum, Trnava, 2014
 • ZUMBA BASIC 1: Beto Perez (Kolumbia), Praha, 2014