Majka Bérešová

Ahojte, moje meno je Majka. Som veľmi rozmanitý a všestranný človek. Popri práci v oblasti ľudského zdravia a pohybu sa venujem aj kreatívnej činnosti. Počas svojho voľného času sa venujem hlavne maľovaniu, šitiu, grafike, či dizajnu. Milujem prítomnosť zvierat a starostlivosť o ne. Samozrejme, šport a pohyb je mojou každodennou súčasťou.

Začínala som gymnastikou s voltížom a tancom, časom sa to zmenilo na niekoľkoročné trénovanie volejbalu v klube, po ktorom som sa rozhodla ísť smerom ku capoeirii, vzdušnej akrobacii na šáloch a gymnastike. Doplnkovo sa venujem aj iných športovým aktivitám v závislosti od potreby a ročného obdobia. Šport ma naučil plynulosti pohybu, vnímaniu tela, adaptácii, trpezlivosti, disciplíne a odhodlaniu. 

S fyzioterapiou som sa prvýkrát stretla prostredníctvom rehabilitácie mojej rodiny, už ako adolescentka. V tom čase ma to natoľko oslovilo, že to bola pre mňa tá najväčšia motívacia pri výbere ďalšieho štúdia a odborného smerovania v mojom živote: pomáhať nielen svojej rodine, ale aj iným a mať odborné vzdelanie.

V roku 2015 som úšpešne ukončila UPJŠ a v roku 2020 MUNI v Brne, v odbore: fyzioterapia. Už počas štúdia som získavala prax v súkromnom sanatóriu, ambulantnej klinike a v špecializovanom centre Fenix, kde som sa venovala rozmanitým diagnózam.

Leonardo da Vinci a jeho multifunkčné schopnosti vnímania a chápania sveta sú mojou inšpiráciou. To isté sa snažím uplatniť v mojej profésii pri pomáhaní k znovunadobudnutiu zdravia, alebo k oprave pohybového problému.

,,Buďme silní, aby sme boli užitoční, pretože bez námahy nie sú žiadne zázraky.”
 • DIASTÁZA – AKTÍVNA TERAPIA – kurz zameraný na komplexnú terapiu a tréning, Groofy, Brno, 2021
 • DIASTÁZA – MANUÁLNA TERAPIA – kurz zameraný na komplexnú diagnostiku a terapiu, Groofy, Brno, 2021
 • FYZIOTRÉNING V TEHOTENSTVE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • FYZIOTRÉNING PO PÔRODE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • LADYWORK LYMFO TERAPIA – terpaia pre tehotné a po pôrde za účelom uvoľnenia napätie, kŕčov a odbúranie nadbytočnej vody z tela, Košice, 2021
 • RESPIRAČNÁ FYZIOTERPAPIA – certifikát špecialistu v programe: Kardio pulmonárnej rehabilitácie so zameraním na POST COVID 19 pacientov – centrum fyzioterapie a vzdelávania, Mgr. M.  Jendrichovský Ph.D. –  Slovakia, 2021
 • DOLNÁ KONČATINA – kurz zameraný na komplexnú diagnostiku a terapiu častých porúch dolnej končatiny, Groofy, Brno, 2020
 • MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – FYZIOTERAPIA – MUNI, Brno, 2020
 • TMK A DIASTÁZA KURZ– kurz zameraný na komplexnú diagnostiku a terapiu porúch temporomandibularneho kĺbu (sankový kĺb) a rozostupu brušných svalov, Groofy, Brno, 2019
 • APPP KONCEPT – autoreflexné prenatálne a postanatálne polohy, školitelia: Ľubica Košinová a Mgr Katarína Oravcová, Banská Bystrica, 2019
 • KINEZIOTEJPING – kurz aplikácie kineziotejpu, Bratislava, 2019
 • AZH KONCEPT – autoreflexne zapájanie HSS, školiteľ: Ľubica Košinová, Kováčová, 2018
 • BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – FYZIOTERAPIA – UPJŠ v Košiciach, 2018