Matej Antoš

Ahojte. Volám sa Matej. Som  tréner športového lezenia a  boulderingu, a certifikovaný tréner športu pre všetkých.

Vyštudoval som magisterský titul na FTVŠ UK v Bratislave. Športu som sa začal venovať od svojich 8 rokov. Skoro 11 rokov som profesionálne hrával hádzanú v ktorej spolu s tímom sme dosiahli rôzne úspechy. Rekreačne sa venujem fitness, gymnastike, streetliftingu, cyklistike a hlavne športovému lezeniu a boulderingu.

V súčasnosti pôsobím ako kondičný tréner reprezentácie Slovenska v športovom lezení a boulderingu, a taktiež sa venujem tréningom power jogy a kalisteniky.

Na mojich hodinách power yogy sa zameriavame na celé telo komplexne, ide o intenzívne pohybové cvičenie s dôrazom na plynulý dych a koordinovaný pohyb. Mojim cieľom je budovanie kondičných, koordinačných schopností s prihliadnutým na individuálny potenciál jednotlivca.

„Čím silnejšie telo, tým lepší výkon“

 • INŠTRUKTOR POWER JOGY – v kurze – 1.kvalifikačného stupňa, 2020
 • Mgr., FTVŠ, Bratislava 2018 – 2020, šport a zdravie, DP: Vplyv jogy na mieru prežívaného stresu a copyngových stratégií
 • LEZECKÁ AKADÉMIA – inštruktor lezenia na umelých stenách 2018 – 2020
 • CERTIFIKÁT OD JAN BUJNOVSKÝ– 1.a 2. stupeň, 2018 a 2019
 • Bc., FTVŠ, Bratislava 2015 – 2018, šport a zdravie, BP: Úroveň vybraných pohybových schopností pacientov so sklerózou multiplex v porovnaní so zdravou populáciou
 • LEZECKÝ TRÉNER – 2. kvalifikačného stupňa, 2018
 • HOROLEZECKÁ ŠKOLA JAMES – inštruktor lezenia na umelých stenách, 2017
 • TRÉNER PRE ZDRAVIE 5. kvalifikačného stupňa – šport pre zdravie, 2017
 • IAAF – kid ́s athletics trainer – tréner detskej atletiky, 2017
 • WCO – STREETSPORTS – osobný tréner kalisteniky, 2017
 • INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS – lezecký tréner, 2016 – 2019