DIASTÁZA

Registrácia do skupinových kurzov OTVORENÁ!

Ak máte aj po pôrode vypuklé bruško, s veľkou pravdepodobnosťou sa vás tento problém týka.


DIASTÁZA sa najčastejšie objavuje u žien v období tehotenstva, kedy dôsledkom vnútorného tlaku dochádza k roztiahnutiu brušnej steny. Po pôrode môže dôjsť k náprave aj samovoľne, ale v prípade oslabeného HSS (hlbokého stabilizačného systému) a väziva medzi svalmi, diastáza pretrváva naďalej. Objaviť sa môže však aj  mimo tehotenstva, hlavne pri väčšom náraste hmotnosti alebo nesprávnom cvičení, a to dokonca aj u mužov. S diastázou ide ruka v ruke aj oslabené PANVOVÉ DNO. Dôsledkom čoho, sú následne funkčné problémy, ako: únik moču, stolice, pokles maternice a močového mechúra, či bolesť pri pohlavnom styku.V takomto prípade, odporúčame vyhľadať odbornú pomoc.

Riešením je náš program, ktorý je baby-friendly a formoval sa od roku 2009:

ladywork


Pokiaľ neviete, či sa vás daný problém týka, veľmi radi vám pomôžeme odbornou diagnostikou a následnou konzultáciou priamo u nás vo Fitness clube, alebo na prednáškach, ktoré ponúkame úplne ZADARMO.


DIASTASIS

DIASTASIS is most likely to occur in women during pregnancy, when the inner pressure results in enlargement of the abdominal wall. Postpartum can also be self-medication, but in the case of a weakened DSS (deep stabilization system) and a binding between the muscles, diastase persists. However, it can also occur outside of pregnancy, especially in cases of higher weight gain or improper exercise, even in men. With diastasis, a hand-in-hand and a weakened PELVIC FLOOR. As a result, there are functional problems such as: leakage of urine, faeces, loss of uterus and bladder, or pain during sexual intercourse. In this case, we recommend seeking professional help.

If you also have a bulging tummy after childbirth, most likely it will be affected by this problem.

If you do not know whether you are concerned about this issue, we will be happy to assist you with expert diagnostics and then consult us directly in the Fitness Club or on the WORKSHOPS we offer completely FREE.