Zuzka Stanová

Ahojte, volám sa Zuzana. 

 Fyzioterapiu som si vybrala z toho dôvodu, že je kreatívna a prepája viaceré odbory zároveň. Jednotvárnosť tejto práci určite nechýba. Je to dynamická profesia, ktorá stále napreduje a vždy sa viete posúvať smerom vpred. Moje okolie ma považuje za energického, úprimného a zodpovedného človeka, ktorý si rád zájde na turistiku, skialp a aj na bicykel a tiež aj na prechádzku do prírody so psom.

V roku 2022 som ukončila špecializačné štúdium na SZU v Bratislave  a v roku 2023 som ukončila magisterské štúdium na SZU v Bratislave. Ako fyzioterapeutka pracujem od roku 2017 a za ten čas som sa stretla so všetkými vekovými kategóriami pacientov a mala som možnosť pracovať s rôznymi diagnózami. Chcem sa naďalej vzdelávať a napredovať v tomto úžasnom odbore a ako garantka zdravotníckeho zariadenia sa teším na moje pôsobenie v Katies clube.

„Nie vždy dostaneš do života to, po tom čo túžiš, ale niekedy je to však to najlepšie, čo sa ti mohlo stať.“
  • Aktíva účasť : 9. Stredoeurópsky popáleninový kongres – Komplexná fyzioterapeutická liečba popálených pacientov, 2023
  • Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Odbor Fyzioterapia, magisterské štúdium, 2020 – 2023
  • Získanie odbornosti fyzioterapeut špecialista, 2022
  • Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií , Špecializačné štúdium- Vybrané ochorenia pohybového systému, 2020 – 2022
  • Aktíva účasť: Deň fyzioterapeutov– Komplexná fyzioterapeutická liečba u pacientov po popáleninách v oblasti ramenného pletenca – prednáška, 2022
  • Neodkladná podpora životných funkcií, certifikovaný kurz v rozsahu 8 hodín, 2019
  • Diagnostika a terapia kolenného kĺbu, certifikovaný odborný kurz v rozsahu 31 hodín, 2019
  • Kineziotaping, certifikovaný odborný kurz v rozsahu 16 hodín, 2016
  • Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Odbor Fyzioterapia, bakalárske štúdium, 2014-2017