TRÉNER

ADAM

Ahojte, volám sa Adam! Športu sa venujem od svojho detstva, konkrétne futbalu, ktorý robím aktívne dodnes. Som absolventom športového Gymnázia v Košiciach a mám veľmi pozitívny vzťah ku všetkým druhom športov.

Moja vízia je pomáhať hlavne deťom, ktoré začínajú so športom a priviesť ich k aktívnemu životu, ktorý ich bude baviť a napĺňať. Šport je moja vášeň, baví ma ma a napĺňa. Šport je mojou každodennou súčasťou.

Mal som možnosť sa venovať gymnastike a atletike. Športy, ktoré považujem za najdôležitejšie športy pre rozvoj správneho pohybu a technických prvkov pre ďalšie športové rozvíjanie sa. Popri aktívnej futbalovej kariére som nadobudol veľa skúsenosti.

Napĺňa ma venovať sa klientom a zobúdzať v nich športovcov, motivovať ich, trénovať a rozvíjať po duchovnej aj športovej stránke. Je úžasné, že vďaka správne zvolenému tréningu vieme u detí nielen rozvíjať motoriku, ale aj chuť športovať aj v budúcnosti.

Momentálne popri futbalu sa aktívne venujem Relooking programu, Workup and skupinovým cvičeniam.

Licencie a diplomy:

  • KURZ tvárovej gymnastiky – certifikát – PhDr. M. Pitoňák, Prešov, 2018 (SVK)
  • GROUND FORCE METHOD – GFM – certifikát o účasti – Get Results, Košice, 2018 (SVK)
  • Osvedčenie – kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa akreditovaného štúdia – EfectFit s.r.o., Košice, 2018 (SVK)
  • WORKUP trainer intermediate – LVL 2 – certifikát – Košice, 2017
  • WORKUP trainer basic – LVL 1 – certifikát – Košice, 2017
  • Certifikát – tréner fitnes I. kvalifikačného stupňa akreditovaného štúdia – IN FORM s.r.o., Košice, 2018 (SVK)
  • Certifikát – tréner detskej atletiky, SAZ, IAAF, Dubnica nad Váhom, 2017 (SVK)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera futbalu II. kvalifikačného stupňa