TRÉNER

ADAM

Športu sa venujem od svojho detstva, konkrétne futbalu, ktorý robím aktívne dodnes. Som absolventom športového Gymnázia v Košiciach a mám veľmi pozitívny vzťah ku všetkým druhom športov.

Moja vízia je pomáhať hlavne deťom, ktoré začínajú so športom a priviesť ich k aktívnemu životu, ktorý ich bude baviť a napĺňať. Šport je moja vášeň, baví ma ma a napĺňa. Šport je mojou každodennou súčasťou.

Mal som možnosť sa venovať gymnastike a atletike. Športy, ktoré považujem za najdôležitejšie športy pre rozvoj správneho pohybu a technických prvkov pre ďalšie športové rozvíjanie sa. Popri aktívnej futbalovej kariére som nadobudol veľa skúsenosti.

Napĺňa ma venovať sa deťom a zobúdzať v nich športovcov, motivovať ich, trénovať a rozvíjať po duchovnej aj športovej stránke. Je úžasné, že vďaka správne zvolenému tréningu vieme u detí nielen rozvíjať motoriku, ale aj chuť športovať aj v budúcnosti.

Momentálne popri futbalu sa aktívne venujem detskej atletike, ktorá je základom pre mladých rozvíjajúcich sa športovcov.

Licencie a diplomy:

  • Certifikát – tréner detskej atletiky, SAZ, IAAF, Dubnica nad Váhom, 2017 (SVK)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti trénera futbalu II. kvalifikačného stupňa