Cvičenie pre rodičov s deťmi

PRE DETI od 3 mesiacov do 3 rokov

  • lekcie v spolupráci s Baby Klub Bocianik, o.z.
  • nácvik pohybového vývoja dieťaťa
  • posilňovanie rodiča s dieťaťom v náručí v správnej polohe
  • pohybové hry s dieťaťom
  • cvičenie na gymballe, overballe aj iných pomôckach
  • rozvoj hrubej a jemnej motoriky
  • podporu a rozvoj rozumového vývoja dieťaťa
  • rozvoj fyzickej a psychickej otužilosti dieťaťa

To všetko sprevádzané básničkami, riekankami, pesničkami, tančekmi – prispôsobené veku detí v skupinke, v súlade s metodikou Evy Kiedroňovej.