VINYASSA JOGA

BODY & MIND & FLOW LEKCIA

  • jemná a ladná lekcia jógy
  • v lekcii sa prepája pohyb s dychom
  • Vinyasa znamená spojenie, plynutie (flow)
  • je to tanečnejšia forma jógy
  • náväznosť ásan v sprievode dychu udždžáji tzv. dychu víťazov, ktorý je slabo počuť ,,šumí“      

Lekcia pre všetkých milovníkov jogy.