Nika Filadelfiová

Ahojte, volám sa Veronika. Šport a pohyb je mojou každodennou súčasťou. Je to môj životný štýl. Od detstva som sa aktívne venovala atletike, neskôr basketbalu, kickboxu, fitness a mnohým ďalším kolektívnym a individuálnym športom. Život ako taký si bez športu už neviem predstaviť.

Najväčším prínosom pre mňa je spokojnosť klientov a vedomie zlepšovania kvality ich života.

Snažím sa neustále získavať nové vedomosti s cieľom neustále zlepšovať a zefektívňovať tréningy.

Muhammad Ali: „Ak si to moja myseľ dokáže predstaviť a moje srdce tomu dokáže uveriť, potom to môžem dosiahnuť.“
  • FUNKČNÉ PANOVÉ DNO – celodenný workshop ukončený certifikátom, Katie De Chimp, Košice, 2020
  • KONDIČNÝ TRÉNER – Osvedčenie – I. kvalifikačného stupňa akreditovaného štúdia – EfectFit s.r.o., Košice, 2020 (SVK)
  • DYNAMAX COACH – Dynamax Education Course 0.5/5.0 CEUs/CECs, Košice, 2019
  • TABATA INSTRUCTOR – basic LVL 1 – certifikát, Katie De Chimp (SVK), 50 hours, Košice, 2019
  • TRÉNER FITNESS – Certifikát, I. kvalifikačného stupňa akreditovaného štúdia – IN FORM s.r.o., Košice, 2018 (SVK)