#01 WOD – mobilizácia a aktivácia jadra s Adamom

Aplikujte túto zostavu na mobilizáciu a aktiváciu hlbokého stabilizačného systému každý deň a budete sa cítiť zdravšie, lepšie a flexibilnejšie.

  1. Squat hold + torso rotations: 10x P str. + 10x Ľ str.
  2. Low lunges + kneeling torso rotations: 10x P str. + 10x Ľ str.
  3. Diagonal dead bug: 10x PR+ĽN + 10x ĽR+PN
  4. Squat to quadruped plank walks: 10x
  5. Prone snow angels: 10x
Celé opakovať v 3 sériách

Želáme prijemné cvičenie.