Katies club – ŠACAKaties club – SACA

Katies club – ŠACA > Železiarenská 7

NEW >>> ŠACA – pravidelné lekcie počas celého týždňa pod vedením našej trénerky Mišky.

  • Pravidelné lekcie TABATA
  • čoskoro pribudnú aj ďalšie!
  • Prvá lekcia ZADARMO!
  • Možnosť zakúpiť si výhodné permanentky

Rezervácia miesta: www.katiesclub.sk

Katies club – ŠACA > Železiarenská 7

NEW >>> SACA – regular lessons throughout the week under the guidance of our coach Miška.

  • Regular TABATA lessons
  • More lessons coming soon!
  • First lesson for FREE!
  • Possibility to purchase good passes

Place reservation: www.katiesclub.sk