POWER YOGAPOWER YOGA

Nová lekcia POWER YOGA v Katies club – Košice

BODY & MIND LEKCIA

 • zlepšuje držanie tela a jeho stabilitu
 • ​spevní ti celé telo
 • zmobilizuje kĺby
 • natiahne a uvoľní stuhnuté svalstvo
 • ​​​odbúrava stres
 • rozvíja koncentráciu a sebadisciplínu
 • zlepšuje vnímanie tela a mysle
 • prineste si vlastné jógové karimatky

Vhodné pre všetkých, ktorí majú radi lekcie, ktoré otvárajú aj myseľ.

Cenník

1. lekcia ZADARMO!
10 + 1 vstup > 35€
20 + 4 vstupy > 70€
40 + 12 vstupov > 140€
Akceptujeme kartu MultiSport

New lesson POWER YOGA at Katies club – Košice

BODY & MIND LEKCIA

 • improves body hold and stability
 • tonic body whole
 • mobilizes joints
 • pulls and releases stiffened muscles
 • stress relief
 • develops concentration and self-discipline
 • improves the perception of body and mind
 • please, bring your own yoga mats

Suitable for all who like lessons that open minds.

Price list

1st lesson FREE!
10 + 1 entry> 35 €
20 + 4 inputs> 70 €
40 + 12 inputs> 140 €
We accept the MultiSport card