#02 WOD – mobilizácia a aktivácia jadra s Adamom

Aplikujte túto zostavu na mobilizáciu a aktiváciu hlbokého stabilizačného systému každý deň a budete sa cítiť zdravšie, lepšie a flexibilnejšie.

  1. Quadruped plank s natiahnutím dozadu + kolenom k lakťu: 8x P str. + 8x Ľ str.
  2. Single leg hip hinge + koleno k hrudi: 8xPN + 8xĽN
  3. Reverse plank + sed s príťahom k špičkám: 8x
  4. Kľuk + superman: 8x
Celé zopakovať v 3 sériách

Želáme prijemné cvičenie.