LADYWORK – SKUPINOVÉ KURZY – 08/2021

Pred vstupom do skupinového kurzu je nutné absolvovať DIAGNOSTIKU!
Termíny diagnostiky ZADARMO:
ladywork

Vhodné pre všetky ženy po pôrode, alebo aj ako prevencia zdravia

  • kurz zameraný na nápravu diastázy priamych brušných svalov, posilnenie panvového dna a reaktiváciu celého jadra
  • program výhradný len pre ženy a maximum je 6 osôb v kurze
  • tréningy spájajú prvky rôznych techník (funkčný tréning, posturálny tréning, dychové cvičenia, fyzioterapiu,…)
  • program obsahuje 10x tréning a cvičí sa 1x týždenne
  • pracujeme systematicky, metodologicky a hlavne funkčne a komplexne

TERMÍNY SKUPINOVÝCH KURZOV LADYWORK:

Ladywork IV. | 16.8.2021 - 18.10.2021 | každý PONDELOK od 17:00 do 18:00

Ladywork V. | 17.8.2021 - 19.10.2021 | každý UTOROK od 17:00 do 18:00