NOVÁ PLATNOSŤ KREDITNÝCH PERMANENTIEK – od 1.1.2024

Všetky permanentky zakúpené ešte v roku 2023 budú prerátané podľa daného typu permanentky od dátumu: 1.1.2024.

V praxi to znamená, že ak ste si kúpili kreditnú permanentku SMALL za 70€ v septembri 2023, jej platnosť sa automaticky zmenila, akoby ste si ju zakúpili 1.1.2024 a teda jej nová platnosť je do 2.4.2024. Toto platí na všetky kreditné permanentky zakúpené v roku 2023.

Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.